Mašine za obradu i negu špalira
PREDREZIDBA

Nove mašine za predrezidbu vinograda: VSL 07 P i VSL 07 P XHD

Ljilja i Milan

Mašine za predrezidbu VSL 07 P

Nova vinogradarska mašina za predrezidbu vinograda VSL 07 P

Mašine za predrezidbu VSL 07 P XHD

Predrezidba vinograda - nova mašina VSL 07 P XHD

Vinogradarske mašine za predrezidbu

Mašina za predrezidbu vinograda je nastala kao potreba da se rezidba vinove loze mehanizuje i da se smanje troškovi rezidbe. Ova operacija se obavlja tokom celog perioda mirovanja i ostvaruje ogromne uštede.

Uvođenjem automatskog otvaranja moguće je raditi dva reda istovremeno.

Scroll to Top