Mašine za obradu i negu špalira vinograda

Opremite vinograd novim mašinama za obradu i negu špalira.

VVM dve decenije uvozi za vas najbolje mašine i alate za vinograde i voćnjake.

Ljilja i Milan

Vinogradarske mašine za obradu i negu špalira - opšte karakteristike

Najvažnije osobine vinogradarskih mašina za obradu i negu špalira:

  • izdržljivost
  • pouzdanost
  • lako održavanje
  • obezbeđen servis i rezervni delov
  • 50 godina tradicije u vinogradima

Za rad ovih mašina potreban je vinogradarski traktor ili običan traktor koji ulazi u red vinograda.

 

Mašina za podizanje i vezivanje mladih lastara

Mašina za podizanje i vezivanje mladih lastara smanuje potrebu za radnicima.  Operacija podizanja lstara se koristi najčešće jednom u sezoni. U vetrovitim godinama, sa intenzivnim porastom lastara I kod “čupavih “sorti može se raditi I dva puta. Pomoću ove mašine može se ostvariti ušteda u udvojenoj žici na špaliru, tj. može se izostaviti jedan par.

Defolijatori za uklanjanje listova vonove loze

Defolijatori su mašine za uklanjanje listova u zoni grozdova. Defolijacija spade u redovne operacije za negu špalira. Evolucija  I razvoj defolijatora je tekla od primitivnih sprava sa “rešetkom I ventilatorom” preko izuzetno  kvalitetnih defolijatora sa “valjcima” ,preko pneumatskih defolijatora  Poslednji i najkvalitetniji defolijator  je spojio dobre osobine defolijatora sa valjcima I pneumatskog defolijatora.Razvoj defolijatora ide u pravcu istovremenog rada dva reda.

Vinogradarska mašina za zelenu rezidbu

Mašina za zelenu rezidbu vinograda je prva mašina koja je korišćena za negu špalira. Mašina je u upotrebi  još od ranih 70 tih godina prošlog veka. Razvoj je tekao od linernih noževa ka rotacionim noževima,. Od najednostavijih  mašina oblika Γ pa , ┐┌­, Π ,ΠΠ . Od  mašine za zelenu rezidbu  očekuje se velik učinak jer zaštita I defolijacija dolaze tek posle ove mašine.

Vinogradarska mašina za predrezidbu

Mašina za predrezidbu vinograda je nastala kao potreba da se rezidba vinove loze mehanizuje i da se smanje troškovi rezidbe. Ova operacija se obavlja tokom celog perioda mirovanja i ostvaruje ogromne uštede. Uvođenjem automatskog otvaranja moguće je raditi dva reda istovremeno.

Vibracioni pobijač za stubove u vinogradima

Vibracioni pobijač za stubove u vinogradu je mašina za postavljanje stubova.  Elementi predhodnih mašina – ramovi koriste se  koriste kao nosači za vibracioni pobijač.

Scroll to Top