SB250
Mašina za podizanje i vezivanje mladih lastara

Eliminišite ručni rad, automatizujte vezivanje lastara u Vašem vinogradu.

Nova vinogradarska mašina za negu špalira SB250 za optimizaciju prinosa groždja.

Uvoz najsavremenijih mašina za velike posede i vrhunske prinose.

Ljilja i Milan

SB250

SB250 nova vinogradarska mašina za podizanje i vezivanje mladih lastara vinove loze

SB250 Mašina za podizanje i vezivanje lastara vinograda

Mašina za podizanje i vezivanje mladih lastara smanuje potrebu za radnicima.  Operacija podizanja lstara se koristi najčešće jednom u sezoni.

U vetrovitim godinama, sa intenzivnim porastom lastara I kod “čupavih “sorti može se raditi I dva puta. Pomoću ove mašine može se ostvariti ušteda u udvojenoj žici na špaliru, tj. može se izostaviti jedan par.

Scroll to Top