Vinogradarske mašine za negu špalira
DEFOLIJATORI

Novi defolijatori za negu špalira.

Brzo uklanjanje viška listova oko grozdova.

Idealno za velike posede.

Ljilja i Milan

Defolijator EB 490 Professional

Leaf Stripper Professional

Defolijator ERO leaf stripper professional

Defolijator VITIpulse

Defolijator Vitipulse

VITIpulse Combi

Defolijator - VITIpulse Combi

DEFOLIJATORI za negu špalira vinograda

Mašine za defolijaciju
 
Defolijatori su mašine za uklanjanje listova u zoni grozdova. Defolijacija spada u redovne operacije za negu špalira.
 
Evolucija  i razvoj defolijatora je tekla od primitivnih sprava sa “rešetkom i ventilatorom” preko izuzetno  kvalitetnih defolijatora sa “valjcima”, preko pneumatskih defolijatora.
Poslednji i najkvalitetniji defolijator  je spojio dobre osobine defolijatora sa valjcima i pneumatskog defolijatora. Razvoj defolijatora ide u pravcu istovremenog rada dva reda.
Scroll to Top