Bočni nosač alata CLEMENS

AR 2 ram - nosač vinogradarskog alata

Bočni nosač vinogradarskih alata CLEMENS

Izvođenje više operacija u jednom prolazu štedi vreme i novac. Ukupna dužina  traktora i zakačenih mašina (napred i pozadi) nezgodna ili neparaktična za rad. Bočni nosač alata je ram za bočnu montažu Radius Sl-a, Radius SL PLUS-a, Multiclean četke, rolhake, diskosnog pluga GSP i gumenih prstiju. Ram se može pričvrstiti na različite traktore pomoću odgovarajućih montažnih konzola.

Bočni nosač alata hidraulično se širi. Opciono može biti opremljen podiznim stubovima za podešavanje radne visine priključaka.

Scroll to Top