Tresač za višnju – MUNCKHOF

Potpuno automatski, samohodni model s prikolicom za box-palete za obrane višnje. Lišće i grane su potpuno odvojeni od plodova. Tresać vrlo energično trese stablo i otresa plodove. Frekvencija i amplituda tresača može da se prilagoðava različitim uslovima berbe. Koristi se za berbu šljive, masline, kajsije i drugog voća za industrijsku namenu.