Teractiv je izuzetno moćno oruđe sa aktivnim kinematičkim osiguranjem od preopterećenja, te
je idealan za rad na kamenitim terenima i teškim zemljištima. Plitkom obradom od 5 -10 cm i
valjanjem smanjuje se gubitak vlage isparavanjem.

Izborom motičica širine 25 cm i 30 cm pokriva se cela površina na kojoj se uništava korov i
usitnjava zemlja, a montažom užih motičica od 15 cm kultivator se pretvara u podrivač za
jesenju obradu do 30 cm dubine. Na bočnim stranama rama Teractiva, mogu se montirati
RADIUS-i (bočne kopacice), pa se u jednom prolasku kultivira međured i prostor ispod čokota.

Širina rama na Teractiv-u podešava se mehanički.
Radna brzina kultivatora je od 5-10 km/h.

Teractiv poseduje valjak koji izravnava površinu, čime se smanjuje potrošnja goriva 7-8% u narednim operacijama, a u isto vreme na nagnutim terenima se sprecava erozija zemljišta.

Detaljnije slike: