Herbika DORA

Herbika DORA je uređaj za prskanje herbicida u vinogradima. Kači se napred na traktor, a pomoću hidraulika spušta ili podiže u radni, odnosno transportni položaj. Posebnom konstrukcijom haube sprečen je bilo kakav kontakt herbicida sa zelenim delovima vinove loze. Hauba OB 27 nanosi herbicid u trake od 40 cm, bez opasnosti od zanošenja usled vetra. Radni pritisak od 1,5 bara obezbeđuje potrošnju vode je od 150 l/ha. Radna brzina DORA herbike je 4-6 km/h.