Filocal

FiloCal folijarno dubrivo sa sadržajem osnovnih elemenata, mikro elemenata i Ca
se koristi preko 20 godina u 25 zemalja.

FiloCal poseduje pufer, pa je rastvor u rezervoaru atomizera stalno oko pH 6.5.
T o je od presudne važnosti za dobro usvajanje fungicida i insekticida. Pri pH 6,5
aktivnost insekticida je 3 dana, a kada je neodgovarajuća, svega par sati.

FiloCal je napravljen da se može mešati sa skoro svim poznatim pesticidima.
Do sada u praksi nije bilo problema sa mešanjem FiloCala i pesticida.

FiloCal omogućava tretmane na temperaturama i višim od 25 °C, jer je formulisan
tako da ne stvara ožegotine.

FiloCal u sebi poseduje okvašivač, radi boljeg prijanjanja na list i plod. Kada se osuši ostaje na površini ploda 10-14 dana. U praksi smo utvrdili da zbog okvašivača ima manje ožegotina od sunca.

FiloCal poboljšava opšte stanje voćaka.

FiloCal kompleksno đubrivo „po meri voćnjka i voćara”.